Địa chỉ ip: 119.160.58.6

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS45669 PMCL /LDI IP TRANSIT

Dãy ip ở thành phố: Khurrianwala

Quốc gia: Pakistan

Mã quốc gia: PK

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Mobilink GSM

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: PB

Vĩ độ trên bản đồ: 31.4994

Kinh độ trên bản đồ: 73.2676

Múi giờ (timezone): Asia/Karachi

Ngày được tạo: 25/05/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 25/05/2022

Ip cùng quốc gia Pakistan
Ip mới cập nhật