Địa chỉ ip: 119.4.175.139

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone

Dãy ip ở thành phố: Chengdu

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): CNC Group CHINA169 Sichuan Province Network

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: SC

Vĩ độ trên bản đồ: 30.5728

Kinh độ trên bản đồ: 104.067

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 03/10/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 03/10/2022

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật