Địa chỉ ip: 119.50.47.2

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone

Dãy ip ở thành phố: Jilin City

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): CNC Group CHINA169 Jilin Province Network

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: JL

Vĩ độ trên bản đồ: 43.8378

Kinh độ trên bản đồ: 126.549

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 30/09/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 30/09/2022

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật