Địa chỉ ip: 119.73.102.138

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS138655 Trans World Enterprise Services (Private) Limited

Dãy ip ở thành phố: Hyderabad

Quốc gia: Pakistan

Mã quốc gia: PK

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): LDNPK

Công ty cung cấp dịch vụ: Linkdotnet Telecom Limited

Khu vực: SD

Vĩ độ trên bản đồ: 25.3924

Kinh độ trên bản đồ: 68.3737

Múi giờ (timezone): Asia/Karachi

Ngày được tạo: 05/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/12/2022

Ip cùng quốc gia Pakistan
Ip mới cập nhật