Địa chỉ ip: 120.242.68.88

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd.

Dãy ip ở thành phố: Hefei

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): China Mobile communications corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: China Mobile

Khu vực: AH

Vĩ độ trên bản đồ: 31.8564

Kinh độ trên bản đồ: 117.2661

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 02/08/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 02/08/2022

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật