Địa chỉ ip: 120.253.111.49

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd.

Dãy ip ở thành phố: Yinchuan

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): China Mobile communications corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: China Mobile

Khu vực: NX

Vĩ độ trên bản đồ: 38.4736

Kinh độ trên bản đồ: 106.2662

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 24/11/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 24/11/2021

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật