Địa chỉ ip: 121.122.109.38

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS9534 Binariang Berhad

Dãy ip ở thành phố: Johor Bahru

Quốc gia: Malaysia

Mã quốc gia: MY

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Maxis Broadband Sdn Bhd

Công ty cung cấp dịch vụ: Maxisnet 3G

Khu vực: 01

Vĩ độ trên bản đồ: 1.5249

Kinh độ trên bản đồ: 103.6874

Múi giờ (timezone): Asia/Kuala_Lumpur

Ngày được tạo: 01/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 01/12/2022

Ip cùng quốc gia Malaysia
Ip mới cập nhật