Địa chỉ ip: 121.130.183.198

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4766 Korea Telecom

Dãy ip ở thành phố: Seoul

Quốc gia: South Korea

Mã quốc gia: KR

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): KORNET

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: 11

Vĩ độ trên bản đồ: 37.5576

Kinh độ trên bản đồ: 126.9937

Múi giờ (timezone): Asia/Seoul

Ngày được tạo: 05/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/12/2022

Ip cùng quốc gia South Korea
Ip mới cập nhật