Địa chỉ ip: 121.206.49.164

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4134 CHINANET-BACKBONE

Dãy ip ở thành phố: Zhangzhou

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Chinanet

Công ty cung cấp dịch vụ: Chinanet FJ

Khu vực: FJ

Vĩ độ trên bản đồ: 24.513

Kinh độ trên bản đồ: 117.647

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 28/11/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 28/11/2021

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật