Địa chỉ ip: 122.154.105.74

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS9931 The Communication Authoity of Thailand, CAT

Dãy ip ở thành phố: Samut Prakan

Quốc gia: Thailand

Mã quốc gia: TH

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): CAT Telecom Public Company Limited

Công ty cung cấp dịch vụ: CAT east

Khu vực: 11

Vĩ độ trên bản đồ: 13.5989

Kinh độ trên bản đồ: 100.5997

Múi giờ (timezone): Asia/Bangkok

Ngày được tạo: 22/09/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 22/09/2022

Ip cùng quốc gia Thailand
Ip mới cập nhật