Địa chỉ ip: 123.11.117.205

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone

Dãy ip ở thành phố: Zhengzhou

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): CNC Group CHINA169 Henan Province Network

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: HA

Vĩ độ trên bản đồ: 34.7472

Kinh độ trên bản đồ: 113.625

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 23/05/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 23/05/2022

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật