Địa chỉ ip: 123.231.122.151

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS18001 Dialog Axiata PLC.

Dãy ip ở thành phố: Homagama

Quốc gia: Sri Lanka

Mã quốc gia: LK

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Dialog Axiata Plc

Công ty cung cấp dịch vụ: MTT Network (Pvt) Ltd

Khu vực: 1

Vĩ độ trên bản đồ: 6.8384

Kinh độ trên bản đồ: 79.9992

Múi giờ (timezone): Asia/Colombo

Ngày được tạo: 26/09/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 26/09/2022

Ip cùng quốc gia Sri Lanka
Ip mới cập nhật