Địa chỉ ip: 123.25.85.16

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS45899 VNPT Corp

Dãy ip ở thành phố: Thai Nguyen

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): VietNam Post and Telecom Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Khu vực: 69

Vĩ độ trên bản đồ: 21.5941

Kinh độ trên bản đồ: 105.8432

Múi giờ (timezone): Asia/Bangkok

Ngày được tạo: 01/12/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 01/12/2021

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật