Địa chỉ ip: 124.88.239.147

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone

Dãy ip ở thành phố: Ürümqi

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): CNC Group CHINA169 Xinjiang Province Network

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: XJ

Vĩ độ trên bản đồ: 43.8256

Kinh độ trên bản đồ: 87.6169

Múi giờ (timezone): Asia/Urumqi

Ngày được tạo: 24/09/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 24/09/2022

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật