Địa chỉ ip: 125.164.2.219

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS7713 PT Telekomunikasi Indonesia

Dãy ip ở thành phố: Sidoarjo

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT. TELKOM INDONESIA

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: JI

Vĩ độ trên bản đồ: -7.4469

Kinh độ trên bản đồ: 112.7181

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 09/10/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 09/10/2020

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật