Địa chỉ ip: 125.165.106.189

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS7713 PT Telekomunikasi Indonesia

Dãy ip ở thành phố: Pekanbaru

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT. TELKOM INDONESIA

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: RI

Vĩ độ trên bản đồ: 0.5167

Kinh độ trên bản đồ: 101.4417

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 05/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/12/2022

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật