Địa chỉ ip: 125.166.1.221

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS7713 PT Telekomunikasi Indonesia

Dãy ip ở thành phố: Malang

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT. TELKOM INDONESIA

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: JI

Vĩ độ trên bản đồ: -7.9826

Kinh độ trên bản đồ: 112.6308

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 07/06/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 07/06/2022

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật