Địa chỉ ip: 125.166.117.96

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS7713 PT Telekomunikasi Indonesia

Dãy ip ở thành phố: Jember

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT. TELKOM INDONESIA

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: JI

Vĩ độ trên bản đồ: -8.1716

Kinh độ trên bản đồ: 113.7052

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 01/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 01/12/2022

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật