Địa chỉ ip: 125.166.233.218

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS7713 PT Telekomunikasi Indonesia

Dãy ip ở thành phố: Semarang

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT. TELKOM INDONESIA

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: JT

Vĩ độ trên bản đồ: -6.9932

Kinh độ trên bản đồ: 110.4215

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 04/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 04/12/2022

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật