Địa chỉ ip: 125.212.157.175

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS7552 Viettel Group

Dãy ip ở thành phố: Haiphong

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Viettel Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: Viettel Group

Khu vực: HP

Vĩ độ trên bản đồ: 20.8567

Kinh độ trên bản đồ: 106.6826

Múi giờ (timezone): Asia/Bangkok

Ngày được tạo: 29/11/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 29/11/2021

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật