Địa chỉ ip: 125.212.172.111

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS7552 Viettel Group

Dãy ip ở thành phố: Kon Tum

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Viettel Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: Viettel Group

Khu vực: 28

Vĩ độ trên bản đồ: 14.3505

Kinh độ trên bản đồ: 107.9969

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo: 05/08/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/08/2022

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật