Địa chỉ ip: 125.85.194.141

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4134 CHINANET-BACKBONE

Dãy ip ở thành phố: Chongqing

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Chinanet

Công ty cung cấp dịch vụ: Chinanet CQ

Khu vực: CQ

Vĩ độ trên bản đồ: 29.5689

Kinh độ trên bản đồ: 106.5577

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 10/08/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 10/08/2022

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật