Địa chỉ ip: 128.1.79.20

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS135377 UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED

Dãy ip ở thành phố: Bangkok

Quốc gia: Thailand

Mã quốc gia: TH

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Zenlayer Inc

Công ty cung cấp dịch vụ: UCLOUD

Khu vực: 10

Vĩ độ trên bản đồ: 13.7563

Kinh độ trên bản đồ: 100.502

Múi giờ (timezone): Asia/Bangkok

Ngày được tạo: 04/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 04/12/2022

Ip cùng quốc gia Thailand
Ip mới cập nhật