Địa chỉ ip: 128.199.119.134

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS14061 DigitalOcean, LLC

Dãy ip ở thành phố: Singapore

Quốc gia: Singapore

Mã quốc gia: SG

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): DigitalOcean, LLC

Công ty cung cấp dịch vụ: Digital Ocean

Khu vực:

Vĩ độ trên bản đồ: 1.32123

Kinh độ trên bản đồ: 103.695

Múi giờ (timezone): Asia/Singapore

Ngày được tạo: 12/10/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 12/10/2020

Ip cùng quốc gia Singapore
Ip mới cập nhật