Địa chỉ ip: 13.126.139.59

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS16509 Amazon.com, Inc.

Dãy ip ở thành phố: Mumbai

Quốc gia: India

Mã quốc gia: IN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Amazon Technologies Inc.

Công ty cung cấp dịch vụ: AWS EC2 (ap-south-1)

Khu vực: MH

Vĩ độ trên bản đồ: 19.076

Kinh độ trên bản đồ: 72.8777

Múi giờ (timezone): Asia/Kolkata

Ngày được tạo: 04/10/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 04/10/2020

Ip cùng quốc gia India
Ip mới cập nhật