Địa chỉ ip: 13.230.63.6

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS16509 Amazon.com, Inc.

Dãy ip ở thành phố: Tokyo

Quốc gia: Japan

Mã quốc gia: JP

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Amazon Technologies Inc.

Công ty cung cấp dịch vụ: AWS EC2 (ap-northeast-1)

Khu vực: 13

Vĩ độ trên bản đồ: 35.6895

Kinh độ trên bản đồ: 139.692

Múi giờ (timezone): Asia/Tokyo

Ngày được tạo: 19/09/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 19/09/2022

Ip cùng quốc gia Japan
Ip mới cập nhật