Địa chỉ ip: 13.246.30.251

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS16509 Amazon.com, Inc.

Dãy ip ở thành phố: Johannesburg

Quốc gia: South Africa

Mã quốc gia: ZA

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Amazon.com, Inc.

Công ty cung cấp dịch vụ: AWS EC2 (af-south-1)

Khu vực: GT

Vĩ độ trên bản đồ: -26.2041

Kinh độ trên bản đồ: 28.0473

Múi giờ (timezone): Africa/Johannesburg

Ngày được tạo: 08/03/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 08/03/2022

Ip cùng quốc gia South Africa
Ip mới cập nhật