Địa chỉ ip: 13.38.24.129

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS16509 Amazon.com, Inc.

Dãy ip ở thành phố: Paris

Quốc gia: France

Mã quốc gia: FR

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Amazon Technologies Inc.

Công ty cung cấp dịch vụ: AWS EC2 (eu-west-3)

Khu vực: IDF

Vĩ độ trên bản đồ: 48.8566

Kinh độ trên bản đồ: 2.35222

Múi giờ (timezone): Europe/Paris

Ngày được tạo: 23/07/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 23/07/2022

Ip cùng quốc gia France
Ip mới cập nhật