Địa chỉ ip: 137.59.225.112

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS9541 Cyber Internet Services (Pvt) Ltd.

Dãy ip ở thành phố: Faisalabad

Quốc gia: Pakistan

Mã quốc gia: PK

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Cyber Internet Services Pakistan

Công ty cung cấp dịch vụ: Cyber Internet Services (Private) Limited

Khu vực: PB

Vĩ độ trên bản đồ: 31.3709

Kinh độ trên bản đồ: 73.0336

Múi giờ (timezone): Asia/Karachi

Ngày được tạo: 17/06/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 17/06/2022

Ip cùng quốc gia Pakistan
Ip mới cập nhật