Địa chỉ ip: 139.255.74.146

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS9905 Linknet ASN

Dãy ip ở thành phố: Karawang

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT. LINKNET

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: JB

Vĩ độ trên bản đồ: -6.2975

Kinh độ trên bản đồ: 107.303

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 30/10/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 30/10/2020

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật