Địa chỉ ip: 139.28.36.191

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS42159 Zemlyaniy Dmitro Leonidovich

Dãy ip ở thành phố: Kyiv

Quốc gia: Ukraine

Mã quốc gia: UA

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Zemlyaniy Dmitro Leonidovich

Công ty cung cấp dịch vụ: Zemlyaniy Dmitro Leonidovich

Khu vực: 30

Vĩ độ trên bản đồ: 50.458

Kinh độ trên bản đồ: 30.5303

Múi giờ (timezone): Europe/Kiev

Ngày được tạo: 12/05/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 12/05/2022

Ip cùng quốc gia Ukraine
Ip mới cập nhật