Địa chỉ ip: 139.99.79.15

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS16276 OVH SAS

Dãy ip ở thành phố: Singapore

Quốc gia: Singapore

Mã quốc gia: SG

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): OVH SAS

Công ty cung cấp dịch vụ: OVH Singapore PTE. LTD

Khu vực: 01

Vĩ độ trên bản đồ: 1.27989

Kinh độ trên bản đồ: 103.849

Múi giờ (timezone): Asia/Singapore

Ngày được tạo: 14/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 14/12/2022

Ip cùng quốc gia Singapore
Ip mới cập nhật