Địa chỉ ip: 14.163.56.232

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS45899 VNPT Corp

Dãy ip ở thành phố: Haiphong

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): VNPT-VNNIC

Công ty cung cấp dịch vụ: VietNam Post and Telecom Corporation

Khu vực: HP

Vĩ độ trên bản đồ: 20.8567

Kinh độ trên bản đồ: 106.6826

Múi giờ (timezone): Asia/Bangkok

Ngày được tạo: 16/05/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 16/05/2022

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật