Địa chỉ ip: 14.167.180.201

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS45899 VNPT Corp

Dãy ip ở thành phố: Ha Long

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): VNPT-VNNIC

Công ty cung cấp dịch vụ: VietNam Post and Telecom Corporation

Khu vực: 13

Vĩ độ trên bản đồ: 20.9505

Kinh độ trên bản đồ: 107.073

Múi giờ (timezone): Asia/Bangkok

Ngày được tạo: 30/09/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 30/09/2020

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật