Địa chỉ ip: 14.168.16.217

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS45899 VNPT Corp

Dãy ip ở thành phố: Da Lat

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): VNPT-VNNIC

Công ty cung cấp dịch vụ: VietNam Post and Telecom Corporation

Khu vực: 35

Vĩ độ trên bản đồ: 11.9465

Kinh độ trên bản đồ: 108.442

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo: 07/10/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 07/10/2020

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật