Địa chỉ ip: 14.169.155.172

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS45899 VNPT Corp

Dãy ip ở thành phố: Ho Chi Minh City

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): VNPT-VNNIC

Công ty cung cấp dịch vụ: VietNam Post and Telecom Corporation

Khu vực: SG

Vĩ độ trên bản đồ: 10.8326

Kinh độ trên bản đồ: 106.6581

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo: 15/01/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 15/01/2023

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật