Địa chỉ ip: 14.172.27.44

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS45899 VNPT Corp

Dãy ip ở thành phố: Hoa Thanh

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): VNPT-VNNIC

Công ty cung cấp dịch vụ: VietNam Post and Telecom Corporation

Khu vực: 46

Vĩ độ trên bản đồ: 10.3218

Kinh độ trên bản đồ: 106.4736

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo: 14/10/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 14/10/2021

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật