Địa chỉ ip: 14.189.0.172

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS45899 VNPT Corp

Dãy ip ở thành phố: Ha Tinh

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): VNPT

Công ty cung cấp dịch vụ: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Khu vực: 23

Vĩ độ trên bản đồ: 18.3353

Kinh độ trên bản đồ: 105.9018

Múi giờ (timezone): Asia/Bangkok

Ngày được tạo: 29/09/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 29/09/2020

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật