Địa chỉ ip: 14.192.208.200

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS9534 Binariang Berhad

Dãy ip ở thành phố: Kuala Lumpur

Quốc gia: Malaysia

Mã quốc gia: MY

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Maxis Broadband Sdn Bhd

Công ty cung cấp dịch vụ: Maxis Broadband Sdn.Bhd

Khu vực: 14

Vĩ độ trên bản đồ: 3.1413

Kinh độ trên bản đồ: 101.685

Múi giờ (timezone): Asia/Kuala_Lumpur

Ngày được tạo: 19/03/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 19/03/2023

Ip cùng quốc gia Malaysia
Ip mới cập nhật