Địa chỉ ip: 14.224.110.107

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS45899 VNPT Corp

Dãy ip ở thành phố: Thanh Hóa

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): VNPT

Công ty cung cấp dịch vụ: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Khu vực: 21

Vĩ độ trên bản đồ: 19.797

Kinh độ trên bản đồ: 105.7674

Múi giờ (timezone): Asia/Bangkok

Ngày được tạo: 12/05/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 12/05/2022

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật