Địa chỉ ip: 14.234.232.0

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS45899 VNPT Corp

Dãy ip ở thành phố: Di Linh

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): VNPT

Công ty cung cấp dịch vụ: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Khu vực: 35

Vĩ độ trên bản đồ: 11.5815

Kinh độ trên bản đồ: 108.076

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo: 23/05/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 23/05/2022

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật