Địa chỉ ip: 14.234.86.224

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS45899 VNPT Corp

Dãy ip ở thành phố: Tra Vinh

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): VNPT

Công ty cung cấp dịch vụ: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Khu vực: 51

Vĩ độ trên bản đồ: 9.9347

Kinh độ trên bản đồ: 106.3453

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo: 01/10/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 01/10/2020

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật