Địa chỉ ip: 14.240.42.188

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS45899 VNPT Corp

Dãy ip ở thành phố: Rach Gia

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): VNPT

Công ty cung cấp dịch vụ: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Khu vực: 47

Vĩ độ trên bản đồ: 10.0149

Kinh độ trên bản đồ: 105.0899

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo: 08/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 08/12/2022

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật