Địa chỉ ip: 14.241.121.112

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS45899 VNPT Corp

Dãy ip ở thành phố: Da Nang

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): VNPT

Công ty cung cấp dịch vụ: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Khu vực: DN

Vĩ độ trên bản đồ: 16.0685

Kinh độ trên bản đồ: 108.2215

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo: 01/02/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 01/02/2023

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật