Địa chỉ ip: 14.249.72.61

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS45899 VNPT Corp

Dãy ip ở thành phố: Bac Ninh

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): VNPT

Công ty cung cấp dịch vụ: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Khu vực: 56

Vĩ độ trên bản đồ: 21.1858

Kinh độ trên bản đồ: 106.0746

Múi giờ (timezone): Asia/Bangkok

Ngày được tạo: 05/12/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 05/12/2021

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật