Địa chỉ ip: 140.213.132.99

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS24203 PT XL Axiata

Dãy ip ở thành phố: Bogor

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT Excelcomindo Pratama

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: JB

Vĩ độ trên bản đồ: -6.5945

Kinh độ trên bản đồ: 106.789

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 19/09/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 19/09/2022

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật