Địa chỉ ip: 140.213.183.136

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS24203 PT XL Axiata

Dãy ip ở thành phố: Banjarmasin

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT Excelcomindo Pratama

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: KS

Vĩ độ trên bản đồ: -3.3236

Kinh độ trên bản đồ: 114.589

Múi giờ (timezone): Asia/Makassar

Ngày được tạo: 06/11/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 06/11/2020

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật