Địa chỉ ip: 140.213.72.184

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS24203 PT XL Axiata

Dãy ip ở thành phố: Makassar

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT Excelcomindo Pratama

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: SN

Vĩ độ trên bản đồ: -5.152

Kinh độ trên bản đồ: 119.437

Múi giờ (timezone): Asia/Makassar

Ngày được tạo: 24/05/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 24/05/2022

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật