Địa chỉ ip: 140.238.172.37

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS31898 Oracle Corporation

Dãy ip ở thành phố: Zurich

Quốc gia: Switzerland

Mã quốc gia: CH

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Oracle Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: Oracle Cloud Infrastructure (eu-zurich-1)

Khu vực: ZH

Vĩ độ trên bản đồ: 47.4049

Kinh độ trên bản đồ: 8.4631

Múi giờ (timezone): Europe/Zurich

Ngày được tạo: 19/11/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 19/11/2022

Ip cùng quốc gia Switzerland
Ip mới cập nhật