Địa chỉ ip: 141.164.170.212

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS25019 Saudi Telecom Company JSC

Dãy ip ở thành phố: Jeddah

Quốc gia: Saudi Arabia

Mã quốc gia: SA

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Saudi Telecom Company JSC

Công ty cung cấp dịch vụ: Saudi Telecom Company JSC

Khu vực: 02

Vĩ độ trên bản đồ: 21.4849

Kinh độ trên bản đồ: 39.192

Múi giờ (timezone): Asia/Riyadh

Ngày được tạo: 31/07/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 31/07/2022

Ip cùng quốc gia Saudi Arabia
Ip mới cập nhật